EKSPANSAL posiada autoryzacje i rekomendacje firmy YAWAL.

Wszystkie użyte materiały i gotowe wyroby posiadają niezbędne atesty i certyfikaty INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ oraz PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY; a także dodatkowo, profile produkowane są z zachowaniem normy ISO 9001, a szkło wykonane jest w zgodzie z ISO 9002.

AUTORYZACJA YAWAL

AUTORYZACJA YAWAL

REKOMENDACJA YAWAL

REKOMENDACJA YAWAL

ŚWIADECTWO BADAŃ SZYB ZESPOLONYCH

ŚWIADECTWO BADAŃ SZYB ZESPOLONYCH "TOP-GLASS"

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA EKSPLOATALCJI DRZWI DORMA SST-G, SST-R

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA EKSPLOATALCJI DRZWI DORMA SST-G, SST-R

CERTYFIKAT TUV-CERT

CERTYFIKAT TUV-CERT

CERTYFIKAT SZYB HARTOWNICZYCH

CERTYFIKAT SZYB HARTOWNICZYCH

CERTYFIKAT SZYB HARTOWNICZYCH

CERTYFIKAT SZYB HARTOWNICZYCH

APROBATA TECHNICZNA PRZEGRODY Z PROFILI ALUMINIOWYCH SYSTEMU PBI40

APROBATA TECHNICZNA PRZEGRODY Z PROFILI ALUMINIOWYCH SYSTEMU PBI40

APROBATA TECHNICZNA LEKKIEJ ŚCIANY OSŁONOWEJ SYSTEMU FA60

APROBATA TECHNICZNA LEKKIEJ ŚCIANY OSŁONOWEJ SYSTEMU FA60

APROBATA TECHNICZNA ZESTAWU WYROBÓW SYSTEMU FASADA50

APROBATA TECHNICZNA ZESTAWU WYROBÓW SYSTEMU FASADA50

APROBATA TECHNICZNA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH SYSTEMU TM62

APROBATA TECHNICZNA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH SYSTEMU TM62

APROBATA TECHNICZNA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH SYSTEMU PI50

APROBATA TECHNICZNA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH SYSTEMU PI50