1a

 

System Fasada 60 (FA 60)

System umożliwiający tworzenie ścian osłonowych mocowanych do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych lub żelbetowych. Ściany osłonowe są montowane na płaszczyznach pionowych i pochylonych. W systemie Fasada 60 mozna również wykonywać świetliki i daszki oraz inne konstrukcje przestrzenne. Konstrukcje nośną systemu stanowią słupy i oraz inne konstrukcje przestrzenne.
Konstrukcje nośną systemu stanowią słupy i poprzeczki, mocowane ze sobą odpowiednimi łącznikami. Jako wypełnień używa sie szyb pojedynczych, klejonych, zespolonych lub kuloodpornych. Mogą być wykonane ze szkła przeźroczystego, absorpcyjnego lub refleksyjnego. Oprócz wymienionych stosuje sie także wypełnienia w postaci ocieplonych paneli aluminiowych albo płyt poliweglanowych. W konstrukcje ściany osłonowej można wbudować drzwi i okna z systemów PI 50 i PBI 50. Walory estetyczne konstrukcji są podkreślone przez wysoką jakością wykończenia powierzchni profili: anodowanie i malowanie lakierem proszkowym. Profile aluminiowe przed malowaniem poddawane są przygotowaniu powierzchni przez oczyszczenie, odtłuszczenie i obróbkę chemiczną. Malowanie proszkami poliestrowymi odbywa się w ciągu technologicznym odpowiadającym europejskim normom jakości. Gwarantuje to długoletnią niezmienność koloru i stanu powierzchni profili. Oferowane są wyroby malowane w dowolnych kolorach wg oznaczen RAL oraz anodowane, najcześciej barwione na kolory: naturalnego aluminium, złoty, brązowy i ciemnobrązowy.
Dane techniczne Szerokość profili: 60 mm D3ugość sztang: 7000 mm Materia3: wg DIN 1725 DIN 17615 DIN 1748-F22 Uszczelki: EPDM Odporność ogniowa: 0,5 godziny Posiadane atesty i badania:
stop AlMgSi 0,5 F22 stop tolerancje wżasności wytrzymałościowe
ocena higieniczna nr B-397/94 Panstwowego Zak3adu Higieny opinia nr SK-407/NL-799/93 Instytutu Techniki Budowlanej badanie nr NP-642/94 Instytutu Techniki Budowlanej

A2